Jdi na obsah Jdi na menu
 


Provoz stěny

pondělí, středa, čtvrtek od 16:00 - 19:30stena2.jpg

od dubna do konce září

v říjnu zkráceně od 16:00 - 18:30

za pěkného počasí a mimo svátků

parkování v jednosměrné ulici Krátká, odkud je také přístup do areálu brankou u gymnázia

 

dále po tel. domluvě se správcem stěny: Jiří Cibulka, 6083155266

 

Mapa

 

Provozní řád horolezecké stěny

I.

            Horolezecké stěna, umístěná na severní stěně budovy čp. 1500 na Habrmanově ulici v České Třebové, je začleněna do sportovního areálu u gymnázia a je přístupná veřejnosti každé pondělí, středu a čtvrtek od 16.00 do 19.30 hod. Za nepříznivého počasí se otevírací doba zkracuje s přihlédnutím k bezpečnosti uživatelů.

            V této době je možné po prokázání zletilosti a složení vstupného 30,- Kč za den a dále za permanentku ve výši 500,- Kč pro období od 1.4. 2012 do 31.10 2012 užívat vlastní horolezeckou stěnu.

            Užívání horolezecké stěny veřejností mimo provozní dobu je přísně zakázáno.

II.

            Horolezecká stěna slouží výhradně pro trénink volného lezení, tj. lezení se spodním nebo vrchním jištěním.

            Lezení i jakékoli jiné užívání horolezecké stěny je na vlastní nebezpečí. Lezec používá na lezení vlastní horolezecký materiál.

Trénink na stěně mohou provádět pouze osoby starší 18 let, které znají základní techniky jištění a navahování na lano a seznámily se s provozním řádem. Osoby mladší 18 let mohou používat horolezeckou stěnu pouze pod dohledem osoby starší 18 let.

            Lezec je povinen se při lezení jistit, lezení bez jištění je zakázáno. Lezec je povinen navazovat se přímo na lano. Výjimečně lze použít při lezení s horním jištěním karabinu s bajonetovým uzávěrem (ne šroubovacím uzávěrem)

Jistící osoba se věnuje výhradně jištění svého partnera a zkontroluje správnost jeho navázání na lano. Je zakázáno, aby jistící osoba jistila více lezců.

Při lezení se spodním jištěním je zakázáno vynechávat jistící body, každý jistící bod musí být zapnut nejpozději v úrovni pasu.

Na jedné cestě je zakázáno současné lezení dvou lezců.

Při lezení více lezců současně je zakázáno provádět takové varianty, které by omezovaly lezce na vedlejší cestě.

V případě uvolněného chytu nebo jistícího prostředku je lezec povinen na tuto okolnost upozornit správce, popřípadě ústně i lezce, který chce do takto narušené cesty nastoupit.

Přestavování cest je bez vědomí správce zakázáno.

III.

            Provozní řád je závazný pro všechny osoby provádějící jakoukoli činnost na horolezecké stěně. Pokud kdokoli poruší tento provozní řád, bude vykázán z areálu sportoviště na zbytek dne. Pokud někdo poruší tento provozní řád opakovaně, nebude mu umožněno horolezeckou stěnu užívat.

            Tento provozní řád schválila rada města svým usnesením č. 885 ze dne 8.9. 2004 a platí od 10.9. 2004 do odvolání. Odstavec I. je pozměněn, podle usnesení rady města č. 230 ze dne 02.04. 2012.